476 citiri

Autoritatea lucrului judecat în penal comportă un aspect negativ și un aspect pozitiv

[

Capitolul III
Efectele hotărârilor
(…)
Secțiunea I
Autoritatea de lucru judecat

Autoritatea de lucru judecat are un aspect negativ și un aspect pozitiv. Aspectul negativ interzice repornirea urmăririi penale pentru fapte care au fost deja sancționate sau punerea sub semnul întrebării a ceea ce a fost judecat printr-o decizie definitivă, chiar dacă ea ar fi fost în mod evident eronată: este autoritatea lucrului judecat în penal asupra penalului. Aspectul pozitiv impune judecătorului de civil să respecte ceea ce a fost judecat penal în același caz, este autoritatea lucrului judecat în penal asupra civilului.
(…)
Secțiunea II
Alte consecințe ale hotărârilor
I. Execuția condamnărilor
Condamnarea definitivă trebuie să fie executată. (…)]

Chapitre III
Les effets des jugements
(…)
Section I
L’autorité de la chose jugée

L’autorité de la chose jugée au pénal a un aspect négatif et un aspect positif. L’aspect négatif interdit de recommencer une poursuite pénale pour des faits déjà sanctionnées ou de remettre en cause ce qui a été jugé par une décision définitive, serait-elle manifestement erronée: c’est l’autorité de la chose jugée au pénal sur le pénal. L’aspect positif impose au juge de droit privé de se conformer à ce qui a été pénalement jugé dans la même affaire, c’est l’autorité au civil de la chose jugée au pénal.

(…)

Section II
Les autres consequences des jugements
I. Execution des condamnations
La condamnation definitive doit être exécutée.
(…)

Notă MMB: A se compara și contrasta cu Decizia nr. 126/2016 a Curții Constituționale a României:

31. Referitor la principiul autorităţii de lucru judecat, Curtea reaminteşte cele statuate prin Decizia nr. 1.470 din 8 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2011, şi Decizia nr. 365 din 25 iunie 2014, paragraful 38, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 6 august 2014, astfel: „rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătoreşti produce un efect pozitiv care constituie temeiul juridic al executării dispozitivului hotărârii şi poartă denumirea de puterea lucrului judecat. De asemenea, tot ca urmare a pronunţării unei hotărâri definitive, se produce un efect negativ în sensul că se împiedică o nouă urmărire şi judecată pentru faptele şi pretenţiile astfel soluţionate, fapt care a consacrat regula non bis in idem, cunoscută sub denumirea de autoritatea lucrului judecat.” Aşadar, instanţele superioare nu trebuie să îşi folosească dreptul de reformare decât pentru a corecta erorile de fapt sau de drept şi erorile judiciare, şi nu pentru a proceda la o nouă analiză a cauzei.

Gildas Roussel
(Procédure pénale, a noua ediție, editura Vuibert, 2018-2019, la p. 760)

Back To Top