334 citiri

Totuși, uneori, diferențele de grad devin diferențe de natură (despre Constituția nescrisă a Israelului)

[Adjudecarea constituțională israeliană include o cantitate foarte substanțială de drept constituțional nescris. Într-adevăr, se poate spune că cea mai mare parte a Constituției Israelului este nescrisă. Este nescris chiar și faptul că este o constituție și nu o simplă lege ordinară.
(…)
Israelul este doar un caz extrem al concepției platonice a textului, sau ar trebui considerat ca fiind diferit calitativ decât, să zicem, constituționalismul german care împărtășește și unele dintre premisele concepției platonice, sau chiar Constituția americană din care bucăți mari sunt nescrise? Răspunsul nu este clar. Totuși, uneori, diferențele de grad devin diferențe de natură.]

Israeli constitutional adjudication includes a very substantial amount of unwritten constitutional law. Indeed, most of the constitution in Israel can be said to be unwritten. Even the fact that it is a constitution and not a piece of regular legislation in unwritten.
(…)
Is Israel only an extreme case of the Platonic conception of the text, or should it be regarded as qualitatively different than, let us say, German constitutionalism which also shares some of the premises of the Platonic conception, or even the American constitution, of which great parts are unwritten? The answer is not clear. However, sometimes differences of degree become differences in kind.

Iddo Porat
(The Platonic Conception of the Israeli Constitution, în The Invisible Constitution in Comparative Perspective (coord. R. Dixon, A. Stone), Cambridge University Press, 2018 la pp. 296-7)

Back To Top