899 citiri

Normele profesionale și deontologice aplicabile în statul membru gazdă trebuie, pentru a fi conforme cu dreptul Uniunii, în special să respecte principiul proporționalității

35 Pe de altă parte, astfel cum s‑a amintit la punctul 33 din prezenta hotărâre, normele profesionale și deontologice aplicabile în statul membru gazdă trebuie, pentru a fi conforme cu dreptul Uniunii, în special să respecte principiul proporționalității, care presupune că acestea nu depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor urmărite. Revine instanței de trimitere sarcina de a efectua verificările necesare cu privire la norma de incompatibilitate în discuție în litigiul principal.

Curtea de Justiție, Marea Cameră
(Hotărârea din data de 7 mai 2019, C-431/17, EU:C:2019:368, disponibilă aici)

Back To Top