180 citiri

Ați crede că un set de date atât de bogat ar putea identifica minciunile în mod fiabil, dar studiile arată că poligraful este doar 70% exact

[Oamenii încearcă să detecteze minciunile de mai multe secole. Cele mai vechi metode s-au bazat mai ales pe superstiție și credință, mai degrabă decât pe știință. De exemplu, anumite triburi din zona deluroasă din Bengal îl puneau pe acuzat să lingă un fier fierbinte roșu de nouă ori. Dacă limba ardea, suspectul era găsit vinovat. Ulterior, metodele s-au concentrat pe măsurători psihologice, cum ar fi pulsul, ceea ce sugerează că s-a dezvoltat o cunoaștere mai mare cu privire la măsurarea reacției organismului atunci când spunem minciuni. Se spune că un nobil european din Evul Mediu și-a condamnat soția pentru că l-a înșelat, măsurându-i pulsul. Potrivit unui raport dintr-o carte străveche, consilierul său a pus mâna pe încheietura soției în timp ce vorbea cu ea la cină. Când a menționat numele presupusului iubit, pulsul i-a crescut. Din păcate, ea nu a arătat aceeași reacție când a fost menționat numele soțului, iar ulterior a mărturisit aventura.

Fiabilitatea acestor metode psihologice timpurii a fost limitată. Cercetările ulterioare au dus la dezvoltarea poligrafului la începutul anilor 1900. Acest instrument măsoară o serie de reacții psihologice: puls, sânge, presiune, ritm de respirație și conductanța pielii (influențată de cantitatea de transpirație a pielii). Ați crede că un set de date atât de bogat ar putea identifica minciunile în mod fiabil, dar studiile arată că poligraful este doar 70% exact]

People have been trying to detect lies for many centuries. There earliest methods were mostly based on superstition and faith rather than science. For example, certain hill tribes in Bengal made the accused lick a red-hot iron nine times. If the tongue was burned, the suspect was found guilty. Later methods focused on psychological measures such as the pulse, suggesting that there was a growing insight into the body’s response to telling lies. A European nobleman from the Middle Ages is said to have convicted his wife of cheating by measuring her pulse. According to a report from an ancient book, his advisor put his hand on the wife’s wrist while talking to her over dinner. When he mentioned the name of her alleged lover, her pulse went up. Unfortunately, she did not show the same reaction when her husband’s name was mentioned and she later confessed the affair.
The reliability of these early psychological methods was limited. Later research led to the development of the polygraph in the early 1900s. This instrument measures a range of psychological reactions: pulse, blood, pressure, breathing rate, and skin conductance (influenced by the amount of sweat on your skin). You would think that such a rich data set could identify lies reliably, but studies show that the polygraph is only about 70 per cent accurate.

Barbara J. Sahakian, Julia Gottwald
(Sex, Lies and Brain Scans: How fMRI reveals what really goes in our minds, Oxford University Press, 2017, la pp. 41-42)

Back To Top