436 citiri

Obstrucționarea justiției se poate prezenta în forme variate, unele foarte subtile

Obstrucționarea justiției se produce nu numai prin influența cu caracter partizan, ci se poate prezenta în forme variate, unele foarte subtile și este posibil să provină din mai multe surse: puterea legislativă (prin excesul de reglementare, modificarea repetată a unei legi, necorelarea și nesistematizarea legislației, paralelisme legislative etc. sunt de natură să oferteze (sic!) calitatea actului de justiție, judecătorul fiind împiedicat în activitatea de cunoaștere și aplicare/interpretare a legii); puterea executivă (îndeosebi prin neasigurarea logisticii corespunzătoare, modificarea frecventî a cadrului legal prin ordonanțe și ordonanțe de urgență etc.); modul de organizare și funcționare a justiției (număr insuficient de judecători și de personal auxiliar de specialitate, nerespectarea principiilor repartizării aleatorii a dosarelor și continuității etc.); (…) judecătorii înșiși, atunci când abuzează de puterea ce le-a fost conferită. (…)

Notă MMB: Pe prima pagină a cărții, acolo unde sunt trecuți autorii, domnul profesor Viorel Mihai Ciobanu nu este trecut. Cu toate acestea, pe a doua pagină, unde se specifică contribuția autorilor pentru fiecare articol comentat, apare și domnul profesor Viorel Mihai Ciobanu. Și, în plus, atunci când citești chiar respectivul articol comentat, nu se menționează niciunde întregul nume al autorilor, ci doar, exempli gratia: Pop, Ciobanu. Regretabilă, din punctul meu de vedere, o astfel de redare a celor care au contribuit.

Paul Pop, Viorel Mihai Ciobanu
(Articolul 124 în Constituția României. Comentariu pe articole (coord. I. Muraru, E. S. Tănăsescu), C. H. Beck, București, ediția a doua, 2019, la pp. 1119-1120)

Back To Top