437 citiri

Al doilea motiv al Comisiei este remarcabil. Astfel, după cunoștințele noastre, este prima dată când această instituție …

64. Al doilea motiv al Comisiei este remarcabil. Astfel, după cunoștințele noastre, este prima dată când această instituție solicită Curții să constate că un stat membru nu a respectat o dispoziție a cartei(31). Un motiv de acest gen era însă anunțat. De la Comunicarea sa din anul 2010 pentru punerea în aplicare a cartei, Comisia a indicat că va lansa, „de fiecare dată când va fi necesar, proceduri privind încălcarea dreptului Uniunii împotriva statelor membre pentru nerespectarea cartei în punerea în aplicare a dreptului Uniunii”(32). Această instituție a făcut totuși dovada, până în prezent, a unei aparente rezerve(33).

Notele de subsol

31 În plus, cu excepția unei erori din partea noastră, în întreaga istorie a procedurii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, aceeași instituție nu a depus decât o singură cerere având ca obiect constatarea unei încălcări a unui drept fundamental recunoscut în ordinea juridică a Uniunii, în cauza în care s‑a pronunțat Hotărârea din 27 aprilie 2006, Comisia/Germania (C‑441/02, EU:C:2006:253). Jurisprudența Curții numără totuși câteva hotărâri în care drepturile fundamentale sunt invocate în susținerea unei interpretări a dispoziției de drept al Uniunii pretins încălcate de statul membru.

32 „Strategie pentru punerea în aplicare efectivă a Cartei drepturilor fundamentale de către Uniunea Europeană” [COM(2010) 0573 final, p. 10].

33 Diferitele rapoarte anuale ale Comisiei privind aplicarea cartei evocă inițierea mai multor proceduri precontencioase, în special în ceea ce privește nerespectarea cartei de către anumite state membre. Totuși, niciuna dintre aceste cauze nu a ajuns în fața Curții. A se vedea Łazowski, A., „Decoding a Legal Enigma: the Charter of Fundamental Rights of the European Union and infringement proceedings”, în ERA Forum, 2013, nr. 14, p. 573-587, care observă că această rezervă a Comisiei rezulta fără îndoială dintr‑o alegere strategică a acesteia, legată de lipsa de claritate care însoțește problema aplicării cartei în statele membre.

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
(Concluziile prezentate în data de 29 noiembrie 2018, C-235/17, EU:C:2018:971)

Back To Top