323 citiri

Subliniem că numai informațiile conținute în decizia de trimitere constituie constatări de fapt

105. În prezenta cauză, nu toate elementele de fapt cunoscute conduc la aceeași concluzie și nu există suficiente informații cu privire la elementele pertinente ale cauzei(41). Subliniem că numai informațiile conținute în decizia de trimitere constituie constatări de fapt. Celelalte elemente prezentate Curții (fie în observațiile scrise, fie oral în ședință) constituie elemente pe care instanța națională are competența de a le analiza în continuare și de a le verifica la momentul la care va trebui să se pronunțe în cauză.

Eleanor Sharpston
(Concluziile prezentate în data de 6 februarie 2020, C-276/18, EU:C:2020:81, disponibile aici)

Back To Top