347 citiri

Ce instituții protejează cel mai bine drepturile fundamentale? Răspunsul modern standard este că instanțele

[Ce instituții protejează cel mai bine drepturile fundamentale? Răspunsul modern standard este că instanțele. Se spune că legiuitorul și executivul sunt prea ușor distrași de pasiunile momentului pentru a putea conduce o examinare deliberativă de principiu fundamentală. Și că, mai important, legiuitorul și executivul răspund la voința majoritară, în timp ce drepturile fundamentale sunt de obicei puse în pericol de o majoritate politică; într-adevăr, se spune adesea că rațiunea de bază pentru stabilirea drepturilor fundamentale într-un document constituțional este ca astfel să se asigure că aceste drepturi nu sunt călcate în picioare de majorități politice. Oricât de imperfect ar decide instanțele atunci când sunt chemate să-și execute datoria de a pune în aplicare drepturile fundamentale, ele nu sunt influențate de majorități politice mai mult decât e influențat legiuitorul și, de obicei, influența e chiar mai mică.
Argumentul pe care doar ce l-am schițat conține, cu siguranță, elemente de adevăr. Dar are și două defecte.]

What institutions best protect fundamental rights? The default modern answer is, the courts. Legislatures and executives are too easily diverted from deliberative consideration of fundamental principle by the passions of the moment, it is said. And, more important, legislatures and executives respond to majority will when fundamental rights are typically imperilled by political majorities; indeed, it is often said that one basic point of identifying fundamental rights in a constitutional document is to ensure that those rights are not overridden by political majorities. However imperfect they are in executing the duty to enforce fundamental rights, courts are ordinarily no more influenced by political majorities than are legislatures and executives, and are ordinarily less influenced by them.
The argument just sketched certainly has elements of truths to it. It has two flaws. (s.n. – M.M.-B.)

Mark Tushnet
(The Political Institutions of Rights-Protection în The Legal Protection of Human Rights: Sceptical Essays (coord. T. Campbell , K. D. Ewing, A. Tomkins), Oxford University Press, 2011, la p. 297)

Back To Top