396 citiri

Articolul 15 CEDO supune măsura derogării la un regim specific de garanții care poate fi monitorizat de Curte

[Articolul 15 permite unui stat să deroge unilateral de la unele dintre obligațiile sale stabilite de Convenție, în anumite circumstanțe excepționale. Prin urmare, dispoziția are o importanță deosebită pentru integritatea generală a Convenției și, în practică, pentru protecția drepturilor omului în situațiile în care persoanele pot fi deosebit de vulnerabile la acțiunile autoritare ale statului. În consecință, articolul 15 supune măsura derogării la un regim specific de garanții care poate fi monitorizat de Curte, deși numai prin cererile care ajung la aceasta.
(…)
Autoritățile de la Strasbourg au respins susținerile statelor cum că întrebările care apar în temeiul articolului 15 nu sunt deloc în competența lor, dar au abordat cazurile destul de prudent, unii spun chiar că prea prudent.]

Article 15 enables a state to unilaterally derogate from some of its substantive Convention obligations in certain exceptional circumstances. The provision is therefore of great importance to the Convention’s general integrity and in practice, the protection of human rights in situations where individuals may be especially vulnerable to the authoritarian action of the state. Accordingly, Article 15 subjects the measure of derogation to a specific regime of safeguards that may be monitored by the Court, although only in applications reaching it.
(…)
The Strasbourg authorities have rejected the claims of states that questions arising under Article 15 are beyond their competence altogether, but they have approached cases before them rather cautiously, some say too cautiously.

D. J. Harris, M. O’Boyle, E. P. Bates, C. M. Buckley
(Law of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, august 2018, la pp. 805-6)

Back To Top