424 citiri

Discursul lui Pericle (omul care poate fi considerat cu adevărat curajos)

[Pericle (495 – 429 î. Hr.), general și om de stat, a fost liderul facțiunii democratice moderate. El organizase reconstrucția Acropolului și era prietenul artiștilor și filozofilor. Discursul lui funerar pentru cei care au murit în primul an al războiului peloponezian pulsează cu mândrie față de libertatea și cultura înaltă a orașului natal:

„Dragostea noastră pentru ceea ce este frumos nu duce la extravaganță; dragostea noastră pentru treburile minții nu ne face moi. Considerăm bogăția ca ceva care trebuie folosit în mod corespunzător, mai degrabă decât ca ceva de care să ne lăudăm … Aici fiecare este interesat nu numai de propriile afaceri, ci și de treburile statului … Nu spunem că omul care nu se interesează de politică este un om care își vede de treabă; ci spunem că un astfel de om nu are deloc treabă aici … Alții sunt curajoși din ignoranță și, când încep să gândească, tot atunci încep să se teamă. Însă omul care poate fi considerat cu adevărat curajos este cel care cunoaște cel mai bine sensul a ceea ce este dulce în viață și a ceea ce este teribil, și apoi merge înainte, perseverând, pentru a întâlni ceea ce e să vină.”]

Pericles (c. 495 – 429), general and statesman, was leader of the moderate democratic faction. He had organized the reconstruction of the pillaged Acropolis, and was the friend of artists and philosophers. His funeral oration for the dead of the first year of the Peloponnesian War pulses with pride at the freedom and high culture of his native city:

Our love of what is beautiful does not lead to extravagance; our love of the things of the mind does not make us soft. We regard wealth as something to be properly used, rather than as something to boast about … Here each individual is interested not only in his own affairs, but in the affairs of the state as well … We do not say that a man who takes no interest in politics is a man who minds his own business; we say that he has no business here at all … Others are brave out of ignorance, and, when they begin to think, they begin to fear. But the man who can most truly be accounted brave is he who best knows the meaning of what is sweet in life and what is terrible, and then goes out undeterred to meet what is to come. (nota de subsol 20: Thucydides, Pericles’ Funeral Speech, The Peloponnesian War, trans. Rex Warner, Londra, 1954, ii. 4)

Norman Davies

(Europe: A History, Oxford University Press, 1997, la p. 133)

Back To Top