262 citiri

Comercializarea profesiei medicale a trebuit să fie evitată pentru protecția pacienților și a sănătății lor (Guvernul Germaniei)

[28. Guvernul a declarat că măsura disciplinară impusă reclamantului a servit pentru a proteja sănătatea publicului și drepturile altora. În opinia lor, un medic era responsabil în primul rând pentru îngrijirea sănătății persoanelor. Prin urmare, activitatea sa nu putea fi împăcată cu publicitatea, care era instrumentul tipic pentru realizarea profitului. Comercializarea profesiei medicale a trebuit să fie evitată pentru protecția pacienților și sănătății lor. Deciziile din cazul de față s-au bazat pe aceste considerente generale ale politicii medicale. Protejarea intereselor concurenților a fost doar un element suplimentar în decizia Curții de Apel.]

28. The Government stated that the disciplinary measure imposed upon the applicant served to protect the health of the public and the rights of others. In their view, a medical practitioner was primarily responsible for the care of the health of individuals. His activity therefore could not be reconciled with advertising which was the typical instrument for profit-making. Commercialisation of the medical profession had to be avoided for the protection of patients and their health. The decisions in the instant case were based on these general considerations of medical policy. Protecting the interests of competitors was only a supplementary element in the Appeals Court decision.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
(Hotărârea din data de 17 octombrie 2002, Stambuk împotriva Germaniei, cererea nr. 37928/97, disponibilă aici)

Back To Top