759 citiri

În acest context, trebuie subliniat faptul că reclamanții au fost funcționari ai autorităților de securitate a statului

[142. […] În acest context, trebuie subliniat faptul că reclamanții au fost funcționari ai autorităților de securitate a statului ce aveau drept raison d’être ÎNCĂLCAREA celor mai fundamentale valori pe care se întemeiază Convenția (a se vedea punctul 95 de mai sus).]

142. […]In this context, it should be stressed that the applicants were functionaries of the State security authorities whose raison d’être was to infringe the most fundamental values on which the Convention is based (see paragraph 95 above).

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
(Decizia din data de 14 mai 2013, Cichopek și alții împotriva Poloniei, disponibilă aici)

Back To Top