208 citiri

Rezultă că împrejurarea că atribuirea unui contract decurge dintr‑o convenție colectivă nu implică, în sine, excluderea acestuia din domeniul de aplicare al normelor aplicabile contractelor de achiziții publice

56 Or, Curtea a statuat că caracterul fundamental al dreptului de negociere colectivă, astfel cum figurează acesta la articolul 28 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, nu poate, ca atare, să aibă drept consecință exonerarea automată a unui angajator de obligația de a respecta normele privind achizițiile publice care decurg din tratat. Astfel, nu se poate considera ca inerent exercitării înseși a dreptului de negociere colectivă să se aducă atingere normelor fundamentale care decurg din tratat și care privesc domeniul contractelor de achiziții publice (a se vedea în acest sens Hotărârea din 15 iulie 2010, Comisia/Germania, C‑271/08, EU:C:2010:426, punctele 41 și 47).

57 Rezultă că împrejurarea că atribuirea unui contract decurge dintr‑o convenție colectivă nu implică, în sine, excluderea acestuia din domeniul de aplicare al normelor aplicabile contractelor de achiziții publice (a se vedea în acest sens Hotărârea din 15 iulie 2010, Comisia/Germania, C‑271/08, EU:C:2010:426, punctul 50).

Curtea de Justiție
(Hotărârea din data de 4 aprilie 2019, C-699/17, disponibilă aici)

Back To Top