378 citiri

Prin prelungirea de la 31 octombrie 2028 la 31 decembrie 2046 a concesionării lucrărilor publice …

55 Prin acțiunea formulată, Comisia solicită Curții să constate că Republica Italiană nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 2 și 58 din Directiva 2004/18, întrucât acordul unic din anul 2009 a extins, de la 31 octombrie 2028 la 31 decembrie 2046, concesionarea autostrăzii A 12 fără publicarea unui anunț de participare.

(…)

1) Prin prelungirea de la 31 octombrie 2028 la 31 decembrie 2046 a concesionării lucrărilor publice pentru tronsonul autostrăzii A 12 (Livorno-Civitavecchia) care leagă Livorno de Cecina (Italia) fără publicarea unui anunț de participare, Republica Italiană nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 2 și 58 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor publice de lucrări, de bunuri și de servicii, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1422/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007.

Curtea de Justiție
(Hotărârea din data de 18 septembrie 2019, C-526/17, Comisia/Italia, disponibilă aici)

Back To Top