360 citiri

Structura generală și geneza reglementării Uniunii în materie de achiziții publice nu pot conduce la o astfel de interpretare

68 În speță, în cele două cauze principale, instanța de trimitere pare să aibă în vedere ipoteza că atribuirea directă a contractelor care au ca obiect servicii publice de transport de călători cu autobuzul este guvernată, în cazul în care aceste contracte nu iau forma contractelor de concesiune de servicii, nu de regulile de procedură de achiziții publice prevăzute de Directivele 2004/17 și 2004/18, ci de cele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1370/2007, aceste din urmă dispoziții având astfel vocația, ca lex specialis, de a se substitui regimului general al atribuirilor directe.

69 Trebuie să se remarce însă că structura generală și geneza reglementării Uniunii în materie de achiziții publice nu pot conduce la o astfel de interpretare.

Curtea de Justiție
(Hotărârea din 21 martie 2019, cauzele conexate C‑266/17 și C‑267/17, disponibilă aici)

Back To Top