225 citiri

În ceea ce privește împrejurarea invocată de Republica Federală Germania potrivit căreia nu ar mai fi posibilă remedierea pretinsei atingeri aduse reputației și credibilității Uniunii, …

57 În ceea ce privește împrejurarea invocată de Republica Federală Germania potrivit căreia nu ar mai fi posibilă remedierea pretinsei atingeri aduse reputației și credibilității Uniunii, ea nu poate, chiar presupunând că ar fi dovedită, să conducă la inadmisibilitatea prezentei acțiuni. Într‑adevăr, astfel cum a arătat domnul avocat general la punctul 62 din concluziile sale, nu se poate admite ca un stat membru să invoce un fapt împlinit al cărui autor este pentru a se sustrage unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în fața Curții (Hotărârea din 7 februarie 1973, Comisia/Italia, 39/72, EU:C:1973:13, punctul 10).

Curtea de Justiție
(Hotărârea din data de 27 martie 2019, C-620/16, Comisia/Germania, disponibilă aici)

Back To Top