634 citiri

În Anglia, justiția este deschisă tuturor, asemenea Hotelului Ritz

1. În secolul al XIX‑lea, judecătorul Sir James Matthew a făcut o afirmație potrivit căreia „în Anglia, justiția este deschisă tuturor, asemenea Hotelului Ritz”. Prezenta cauză oferă Curții oportunitatea de a examina dacă respectiva afirmație este valabilă și pentru procedurile judiciare privind atribuirea contractelor de achiziții publice în Italia, care sunt reglementate de dreptul Uniunii în domeniul achizițiilor publice.

NIILO JÄÄSKINEN
(Concluziile prezentate în data de 30 aprilie 2015, C-61/14, disponibile aici)

Back To Top