494 citiri

Durata unui termen de decădere nu este previzibilă pentru persoanele interesate în situația în care este lăsată la aprecierea instanței competente („cât mai curând posibil”)

73 Întrucât Directiva 89/665 are în vedere un obiectiv de celeritate, este legitim ca un stat membru, în cadrul punerii în aplicare a acestei directive, să impună persoanelor interesate o obligație de diligență pentru a formula o cale de atac în acest domeniu.

74 Cu toate acestea, formularea articolului 84 A alineatul (4) din RSC, potrivit căreia orice cale de atac pertinentă „va fi introdusă cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de trei luni”, creează o incertitudine. Nu se poate exclude că o astfel de dispoziție îndreptățește instanțele naționale să respingă o cale de atac drept tardivă înainte chiar de expirarea termenului de trei luni, în situația în care acestea consideră că respectiva cale de atac nu a fost introdusă „cât mai curând posibil” în sensul acestei dispoziții.

75 Durata unui termen de decădere nu este previzibilă pentru persoanele interesate în situația în care este lăsată la aprecierea instanței competente. Astfel, o dispoziție națională care prevede un asemenea termen nu asigură o transpunere efectivă a Directivei 89/665.

Curtea de Justiție
(Hotărârea din data de 28 ianuarie 2010, C-456/08, disponibilă aici)

Back To Top