174 citiri

Achizițiile publice versus sectorul mijloacelor de informare în masă (Constituția elenă)

21 Articolul 14 alineatul 9 din Constituția elenă și legea de punere în aplicare 3021/2002 (FEK A’ 143) introduc un regim de restricții aplicabile la încheierea contractelor publice cu persoane care activează sau care dețin participații în sectorul mijloacelor de informare în masă. Acest regim instituie o prezumție de incompatibilitate între calitatea de proprietar, de asociat, de acționar important sau de membru al conducerii unei întreprinderi care desfășoară o activitate în sectorul mijloacelor de informare în masă și cea de proprietar, de asociat, de acționar important sau de membru al conducerii unei întreprinderi căreia i se încredințează de către stat sau de către o persoană juridică din sectorul public în sens larg executarea unor contracte de achiziții de lucrări, de bunuri sau de servicii. Această incompatibilitate include de asemenea persoanele fizice care au între ele un raport de rudenie de un anumit grad.

Curtea de Justiție
(Hotărârea din data de 6 mai 2010, C-149/08, disponibilă aici)

Back To Top