759 citiri

Constatăm doar că ceea ce este „penal” și ceea ce este „administrativ” este departe de a fi clar și precis

39. Desigur, articolul 49 alineatul (3) se referă la infracțiuni penale. Astfel, forța sa argumentativă în ceea ce privește, desigur la prima vedere, o contravenție administrativă ar putea fi pusă în discuție. Cu toate acestea, în conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Curtea EDO”)(19), Curtea a reținut o accepțiune amplă, materială a noțiunii „infracțiune”(20). Aceasta înseamnă că, în funcție de îndeplinirea criteriilor definite de Curtea EDO și adoptate de Curte, o încălcare administrativă din punct de vedere formal poate să fie de asemenea clasificată drept penală și, astfel, să intre sub incidența articolului 49 alineatul (3) din cartă. Fără a ne antepronunța în vreun fel cu privire la acest aspect în prezenta cauză, constatăm doar că ceea ce este „penal” și ceea ce este „administrativ” este departe de a fi clar și precis. În plus, indiferent de clasificare, referința făcută aici rămâne doar la nivel principial.

Michal Bobek
(Concluziile prezentate în data de 26 iunie 2018, C-384/17, disponibile aici)

Back To Top