633 citiri

Alexandru, minunîndu-se de răspunsul și de fapta ei, a poruncit să i se dea drumul, dimpreună cu copiii ei

12. Pe când se petreceau acele multe și grele întâmplări care apăsau cetatea, niște traci, spărgând casa Timocleii, o femeie vestită și înțeleaptă, au prădat-o de bani, iar căpetenia lor, apropiindu-se cu sila de femeie și necinstind-o, a întrebat-o dacă are undeva ascuns aur sau argint. Ea a mărturisit că are și, luîndu-l pe el singur cu ea-n grădină și arătîndu-i un puț, i-a spus că aici aruncase ea bunurile cele mai de preț în timp ce cetatea era cucerită. Pe când tracul s-apleca și cerceta locul arătat, Timocleea i-a făcut brînci în puț și, aruncând pietre multe peste el, l-a omorît. Când tracii au adus-o în lanțuri la Alexandru, mai întâi s-a văzut, după privire și mers, că este o femeie demnă și mândră, urmând pe cei care o-nsoțeau fără teamă și spaimă. Apoi, întrebînd-o regele cine-i, a răspuns că-i sora lui Theagene, cel care luptase la Cheroneea împotriva lui Filip (notă MMB – Filip era tatăl lui Alexandru) pentru libertatea grecilor și care căzuse comandînd oastea. Alexandru, minunîndu-se de răspunsul și de fapta ei, a poruncit să i se dea drumul, dimpreună cu copiii ei.(s.n.-M.M.-B.)

Plutarh
(Alexandru în Vieți paralele (trad. N. I. Barbu), vol. III, ed. Științifică, 1966, la pp. 367-368)

Back To Top