546 citiri

Ce e proporționalitatea?

[2. Ce este proporționalitatea?

Proporționalitatea este un instrument care evaluează legalitatea exercitării puterii atunci când prin această exercitare este urmărit un scop legitim dar un alt interes, care merită protecție legală (de obicei, un drept), este deteriorat. Proporționalitatea necesită întotdeauna un set de interese contradictorii care trebuie să fie „echilibrate” – „nu este un principiu independent de verificare, deoarece nu se referă la nicio valoare substanțială de sine stătătoare …”.]

2. What is Proportionality?

Proportionality is a tool that assesses the legality of the exercise of power where a legitimate aim is pursued but another interest deserving of legal protection (typically a right) is damaged. Proportionality always requires a set of conflicting interests that need to be ‘balanced’ – it is ‘not an independent principle of review, since it refers not to any particular free-standing substantive value…’.

Vasiliki Kosta
(The Principle of Proportionality in EU Law în EU Executive Discretion and the Limits of Law, Oxford University Press, 2019, la p. 199)

Back To Top