360 citiri

În dreptul UE, principiul proporționalității este un principiu de drept constituțional folosit pentru a controla orice acțiune a Uniunii care ar putea fi calificată ca fiind de natură legislativă, administrativă sau executivă

[În dreptul UE, principiul proporționalității este un principiu de drept constituțional folosit pentru a controla orice acțiune a Uniunii care ar putea fi calificată ca fiind de natură legislativă, administrativă sau executivă. Această clasificare tripartită clasică a actelor juridice nu este, desigur, clară în dreptul Uniunii și aceasta, în sine, poate face și mai dificilă o evaluare globală a rolului pe care îl joacă proporționalitatea în acest context. Este posibil să nu se identifice dacă proporționalitatea are un rol specific în raport cu acțiunea executivă a UE dar, cu toate acestea, se poate examina modul în care funcționează ca instrument metodologic în controlul judiciar și cum, în general, acționează ca o constrângere legală asupra exercitării autorității publice.]

In EU law the principle of proportionality is a constitutional law principle employed to review any Union action that could be qualified as being legislative, administrative, or executive in nature. This classic tripartite categorization of legal acts is, of course, not clear cut in EU law and that itself may also make more difficult an overall assessment of the role that proportionality plays in this context. It may not be possible to identify whether proportionality has a specific role in relation to EU executive action, but one can nevertheless examine how it operates as a methodological tool in judicial review and how, in general, it acts as a legal constraint on the exercise of public authority.

Vasiliki Kosta
(The Principle of Proportionality in EU Law în EU Executive Discretion and the Limits of Law, Oxford University Press, 2019, la p. 198)

Back To Top