532 citiri

În ceea ce privește modificarea de către instanţa de apel a obiectului acuzaţiei penale, prin menţionarea încălcării unor texte legale ce nu au fost indicate în actul de sesizare şi în sentinţa fondului, nefiind puse nici în discuţia părţilor, Înalta Curte constată că …

În ceea ce priveşte susţinerea recurentei inculpate B. referitoare la modificarea de către instanţa de apel a obiectului acuzaţiei penale, prin menţionarea încălcării unor texte legale ce nu au fost indicate în actul de sesizare şi în sentinţa fondului, nefiind puse nici în discuţia părţilor, Înalta Curte constată că aceasta nu poate fi supusă examinării în calea extraordinară de atac promovată întrucât, aşa cum s-a arătat în debutul expunerii, prin intermediul recursului în casaţie nu pot fi invocate şi, implicit, analizate orice încălcări ale legii, ci doar acelea pe care legiuitorul le-a apreciat ca fiind importante, subsumându-le unuia dintre cazurile prevăzute de art. 438 alin. (1) C. proc. pen.. Or, aspectul de nelegalitate criticat de recurentă nu se circumscrie vreunuia dintre motivele expres şi limitativ reglementate de textul de lege menţionat, cu atât mai puţin cazului prevăzut de pct. 7, invocat de aceasta, care vizează exclusiv verificarea concordanţei faptelor, astfel cum au fost reţinute prin hotărârea de condamnare, cu tiparul normei de incriminare, dar numai din punct de vedere al laturii obiective a infracţiunii imputate.

Notă MMB: Oare o fi constituțională o astfel de interpretare conferită legii de către ÎCCJ? Dar această interpretare o fi în conformitate cu dreptul CEDO prin raportare mai ales la obligația impusă ÎCCJ de chiar Codul de procedură penală, și anume art. 1 alin. (2): Normele de procedură penală urmăresc asigurarea exercitării eficiente a atribuţiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor părţilor şi ale celorlalţi participanţi în procesul penal astfel încât să fie respectate prevederile Constituţiei, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie procesual penală, precum şi ale pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte? Caut articole de specialitate scrise din această perspectivă, și care se raportează mai ales la hotărârile CEDO incidente.

Înalta Curte de Casație și Justiție
(Decizia nr. 422/RC/2019, ședința publică din data de 7 noiembrie 2019, disponibilă aici)

Back To Top