427 citiri

În schimb, înainte de a negocia o hotărâre de recunoaștere a vinovăției, avocații apărării din Germania au acces la dosarul complet de anchetă penală

[De asemenea, Curtea Supremă a apreciat că neprezentarea de către acuzare a unor dovezi favorabile inculpatului nu conduce la ilegalitatea acordului de recunoaștere a vinovăției. În schimb, înainte de a negocia o hotărâre de recunoaștere a vinovăției, avocații apărării din Germania au acces la dosarul complet de anchetă penală, care conține atât probe pro și contra acuzării adunate de către poliție și procuratură. (…) Aceste garanții – participarea obligatorie a avocatului la negocierea vinovăției și divulgarea completă a probelor înainte de negociere – contribuie la sporirea exactității și corectitudinii hotărârilor negociate în Germania.

Notă MMB: Reglementarea din România referitor la acest aspect are următorul conținut, conținut din care nu îți dai seama clar și expressis verbis dacă inculpatul poate avea acces la întregul dosar al anchetei penale atunci când nu are un avocat – adică înainte de momentul T în care s-a decis deja că vrea să încheie acord:

Art. 5: Aflarea adevărului
(1)Organele judiciare au obligaţia de a asigura, pe bază de probe, aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei, precum şi cu privire la persoana suspectului sau inculpatului.
(2)Organele de urmărire penală au obligaţia de a strânge şi de a administra probe atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului sau inculpatului. Respingerea sau neconsemnarea cu rea-credinţă a probelor propuse în favoarea suspectului sau inculpatului se sancţionează conform dispoziţiilor prezentului cod.

(…)

Art. 83: Drepturile inculpatului
În cursul procesului penal, inculpatul are următoarele drepturi:
b)dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;

(…)

CAPITOLUL VII: Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea
(…)

Art. 94: Consultarea dosarului
(1)Avocatul are dreptul de a solicita consultarea dosarului pe tot parcursul procesului penal. Acest drept nu poate fi exercitat, nici restrâns în mod abuziv.

(2)Consultarea dosarului presupune dreptul de a studia actele acestuia, dreptul de a nota date sau informaţii din dosar, precum şi de a obţine fotocopii pe cheltuiala clientului.

(3)În cursul urmăririi penale, procurorul stabileşte data şi durata consultării într-un termen rezonabil. Acest drept poate fi delegat organului de urmărire penală.

(4)În cursul urmăririi penale, procurorul poate restricţiona motivat consultarea dosarului de către suspect, inculpat sau avocat, pe o perioadă de cel mult 15 zile, dacă prin aceasta s-ar putea aduce atingere bunei desfăşurări a urmăririi penale.
(5)În cursul urmăririi penale, avocatul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea sau secretul datelor şi actelor de care a luat cunoştinţă cu ocazia consultării dosarului.

(6)În toate cazurile, avocatului nu îi poate fi restricţionat dreptul de a consulta declaraţiile părţii sau ale subiectului procesual principal pe care îl asistă ori îl reprezintă.

(7)În vederea pregătirii apărării, avocatul inculpatului are dreptul de a lua cunoştinţă de întreg materialul dosarului de urmărire penală în procedurile desfăşurate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi privind măsurile privative sau restrictive de drepturi, la care avocatul participă.

(..)

Art. 478: Titularii acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi limitele acestuia
(1)În cursul urmăririi penale, după punerea în mişcare a acţiunii penale, inculpatul şi procurorul pot încheia un acord, ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei de către inculpat.
(2)Efectele acordului de recunoaştere a vinovăţiei sunt supuse avizului procurorului ierarhic superior.
(3)Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi iniţiat atât de către procuror, cât şi de către inculpat.
(4)Limitele încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei se stabilesc prin avizul prealabil şi scris al procurorului ierarhic superior.
(5)Dacă acţiunea penală s-a pus în mişcare faţă de mai mulţi inculpaţi, se poate încheia un acord de recunoaştere a vinovăţiei distinct cu fiecare dintre aceştia, fără a fi adusă atingere prezumţiei de nevinovăţie a inculpaţilor pentru care nu s-a încheiat acord.
(6)Inculpaţii minori nu pot încheia acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.

Art. 480: Condiţiile încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei
(1)Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se poate încheia numai cu privire la infracţiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 7 ani.
(2)Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie atunci când, din probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului. La încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, asistenţa juridică este obligatorie.
(3)Inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii.]

The Supreme Court has also held that the prosecution’s failure to disclose certain evidence favorable to the defendant does not render a guilty plea uninformed.1 German defense attorneys, by contrast, have access to the complete investigative file, which contains both inculpatory and exculpatory evidence gathered by the police and prosecution, before they negotiate a judgment. (…) These safeguards — the mandatory participation of counsel in plea bargaining and the full disclosure of evidence before negotiation — help enhance the accuracy and fairness of negotiated judgments in Germany.

Thomas Weigend, Jenia Iontcheva Turner
(The Constitutionality of Negotiated Criminal Judgments in Germany, German Law Journal, Vol. 15, No. 1, 2014, disponibil gratuit aici)

Back To Top