514 citiri

Diferența dintre avocatul de penal din SUA și avocatul de penal din Uniunea Europeană (din perspectiva adevarului)

[De exemplu, conceptul de adevăr are o semnificație diferită în ambele sisteme.

Avocatul din sistemul inchizitorial percepe adevărul în termeni absoluti, întrucât judecătorul trebuie să determine ce evenimente s-au produs. Această decizie este indiferent de acordul încheiat între procuror și apărare. Avocatul din sistemul acuzatorial are o viziune „relativă și consensuală” a adevărului, ceea ce înseamnă că faptele și evenimentele petrecute sunt cele față de care sunt de  acord părțile opuse, mai degrabă decât modul în care evenimentele au avut loc cu adevărat.

Notă MMB: despre aceste două sisteme, a se vedea și Sistemul acuzatorial și sistemul inchizitorial – apariția Ministerului Public, disponibil aici]

For example, the concept of truth has a different meaning in both of the systems.

The inquisitorial lawyer perceives truth in absolute terms as the judge is supposed to determine what events have occurred. This decision is regardless of any agreement reached between the prosecution and the defence. The adversarial lawyer has a “relative and consensual” view of the truth. This means that facts and occurred events are what the opposite parties can agree rather than how the events truly occurred.

Samantha Joy Cheesman
(A Comparative Analysis of Plea Bargaining and the Subsequent Tensions with an Effective and Fair Legal Defence, teză de doctorat, Universitatatea din Szeged, 2014, la p. 193)

Back To Top