387 citiri

Transpunerea Directivei certifică faptul că legiuitorul german nu are încredere în sistemele penale din alte state membre și, în special, în corectitudinea lor

The transposition of the Directive certifies that the German lawmaker does not trust in the criminal systems of other Member Stats and especially, their fairness.

Dagna Knytel
(Evidence Gathering in the European Union: The Transposition of Directive 2014/41/EU into French and German Legislation, EuCLR European Criminal Law Review, vol. 10, 2020, la p. 76)

Back To Top