587 citiri

Alexandru versus judecătorul (interpretările judecătorilor)

64. Alexandru a prins zece gymnosofiști care îndemnaseră întru totul pe Sabba să se răscoale și care făcuse foarte mult rău macedonenilor. Aveau faima că sunt neîntrecuți în răspunsuri și vorbe scurte. Alexandru a început să le pună niște întrebări încurcate, zicând că va omorî mai întâi pe cel care nu va da un răspuns bun, și apoi la rând, pe ceilalți; a mai poruncit ca unul mai bătrân să le fie judecător. Astfel, cel dintâi a fost întrebat: care sunt mai mulți: vii sau morții? El a răspuns că vii, deoarece cei morți nu mai există. Al doilea, întrebat cine hrănește mai multe animale, pământul sau marea, a răspuns că pământul deoarece marea e o parte a pământului. Apoi cel de-al treilea, întrebat: care este animalul cel mai viclean, a răspuns: acela pe care omul încă nu l-a cunoscut. Și al patrulea, întrebat cu ce gând a răsculat pe Sabba, a răspuns: fiindcă voiam să trăiesc frumos, sau să mor frumos. Cel de-al cincelea însă, întrebat ce crede: ziua sau noaptea a fost mai întâi, a răspuns că ziua, într-o singură zi; a mai adăugat, la mirarea regelui, că la întrebări încâlcite trebuie să dea tot răspunsuri încâlcite. Trecând la al șaselea, l-a întrebat cum ar putea cineva să se facă foarte iubit; acela a răspuns: dacă ar inspira groază, puternic fiind. Iar dintre ultimii trei, unul, întrebat în ce chip s-ar putea naște un zeu dintr-un om, a răspuns: dacă ar face ceea ce nu-i cu putință unui om să facă; iar altul, întrebat dacă e mai puternică viața sau moartea, a răspuns că viața, deoarece ea ne pricinuiește atâtea rele. În sfârșit, cel din urmă, întrebat până când socotește că este frumos să trăiască un om, a răspuns: până atunci când socotește că moartea e mai bună decât viața. Alexandru, întorcându-se către judecător, i-a poruncit să-i spună părerea. Judecătorul a mărturisit că unul a răspuns mai rău decât altul. Atunci Alexandru i-a zis: „Deci tu vei muri cel dintâi, deoarece ai judecat astfel de răspunsuri”. El a răspuns însă: Nu eu, dacă tu n-ai spus minciuni, când ai zis că mai întâi vei osândi pe cel care va da cel mai rău răspuns.

Plutarh
(Alexandru în Vieți paralele (trad. N. I. Barbu), vol. III, ed. Științifică, 1966, la pp. 422-423)

Back To Top