338 citiri

Lucrul terifiant despre dictaturile moderne este că acestea sunt ceva cu totul fără precedent

[Lucrul terifiant al dictaturilor moderne este că acestea sunt ceva cu totul fără precedent. Sfârșitul lor nu poate fi prevăzut. În trecut, fiecare tiranie mai devreme sau mai târziu a fost răsturnată, sau cel puțin împotrivită, datorită „naturii umane” care, desigur, a dorit libertatea. Dar nu putem fi deloc siguri că „natura umană” este constantă. Poate fi la fel de posibil să se producă o rasă de oameni care nu doresc libertatea, la fel cum se poate produce o rasă de vaci fără coarne. Inchiziția a eșuat, dar atunci Inchiziția nu dispunea de resursele statului modern. Radioul, cenzura presei, educația standardizată și poliția secretă au modificat totul. Sugestia în masă este o știință din ultimii douăzeci de ani și nu știm deocamdată cât de mult va avea succes.

Notă MMB: A se citi în coroborare cu Aldous Huxley, Dorința generală de a renunța la libertate în schimbul protecției, disponibil aici]

The terrifying thing about the modern dictatorships is that they are something entirely unprecedented. Their end cannot be foreseen. In the past every tyranny was sooner or later overthrown, or at least resisted, because of „human nature,” which as a matter of course desired liberty. But we cannot be at all certain that „human nature” is constant. It may be just as possible to produce a breed of men who do not wish for liberty as to produce a breed of hornless cows. The Inquisition failed, but then the Inquisition had not the resources of the modern state. The radio, press-censorship, standardised education and the secret police have altered everything. Mass-suggestion is a science of the last twenty years, and we do not yet know how successful it will be.

George Orwell
(Review of Russia under Soviet Rule by N. de Basily, New English Week, 12 ianuarie 1939 republicat în Essays (Selected and Introduced by John Carey), Everyman’s Library, 2002)

Back To Top