337 citiri

Atât timp cât el și câțiva alții ca el sunt în viață și nu în închisoare, știm că lumea este încă sănătoasă pe alocuri

[Domnul Russell este unul dintre cei mai lizibili scriitori în viață și este foarte liniștitor să știm că el există. Atât timp cât el și câțiva alții ca el sunt în viață și nu în închisoare, știm că lumea este încă sănătoasă pe alocuri. Are o minte destul de eclectică, este capabil să spună lucruri superficiale și lucruri profund interesante în propoziții alternative și, uneori, chiar și în această carte, este mai puțin serios decât ar merita subiectul tratat. Dar are un intelect esențial decent, un fel de cavalerie intelectuală care este mult mai rară decât simpla istețime. În ultimii trezeci de ani, puțini oameni au fost atât de impermeabili în mod constant față de moda momentului. Într-o perioadă de panică universală și minciună, el este o bună persoană cu care să iei contact. Din acest motiv, această carte, deși nu este la fel de bună ca „Libertatea și Organizarea”, merită foarte bine să fie citită.

Notă MMB: Bertrand Russell a fost, apoi,  de două ori în închisoare. A se vedea M. Stingl, Refuzând să urmeze opinia publică care ar putea fi prea ușor fabricată, Bertrand Russell a fost de două ori încarcerat, disponibil aici]

Mr. Russell is one of the most readable of living writers, and it is very reassuring to know that he exists. So long as he and a few others like him are alive and out of jail, we know that the world is still sane in parts. He has a rather an eclectic mind, he is capable of saying shallow things and profoundly interesting things in alternate sentences, and sometimes even in this book, he is less serious than his subject deserves. But he has an essentially decent intellect, a kind of intellectual chivalry which is far rarer than mere cleverness. Few people during the past thirty years have been so consistently impervious to the fashionable bunk of the moment. In a time of universal panic and lying he is a good person to make contact with. For that reason this book, though not as good as Freedom and Organisation, is very well worth reading.

George Orwell
(Review of Power: A New Social Analysis by Bertrand Russel, The Adelphi, January 1939 republicat în Essays (Selected and Introduced by John Carey), Everyman’s Library, 2002, la p. 108)

Back To Top