390 citiri

Angajații agenției [de securitate națională] au auto-raportat că au spionat din motive de dragoste în douăsprezece cazuri

[De fiecare dată când guvernul are autoritatea de a aduna cantități mari de informații personale și sensibile despre cetățenii privați, există potențialul de abuz. După cum s-a discutat în detaliu în secțiunea II.A, autoritățile de aplicare a legii și serviciile secrete și-au folosit competențele largi pentru a viza musulmani americani, o serie de minorități rasiale și etnice și activiști politici. În plus, există dovezi că oficialii au comis abuzuri de natură mai meschină, accesând și folosind date din motive personale necorespunzătoare. Potrivit unui raport al inspectorului general al NSA, angajații agenției [de securitate națională] au raportat că au spionat din motive de dragoste în douăsprezece cazuri (a se vedea aici). Numărul angajaților care au folosit în mod greșit bazele de date de manieră similară, dar nu și-au auto-raportat comportamentul necorespunzător este, fără îndoială, mult mai mare.

Notă MMB: Știți cumva, în România, de câte ori s-a întâmplat ceva similar în ultimii ani? Unde am putea găsi această informație? În care raport public cu privire la serviciile secrete din România?]

Any time the government has the authority to amass large amounts of personal, sensitive information about private citizens, there is the potential for abuse. As discussed in detail in Section II.A, law enforcement and intelligence agencies have used their expanded authorities to target Muslim Americans, a range of racial and ethnic minorities, and political activists. In addition, there is evidence that officials have committed abuses of a more petty natue, accessing and using data for improper personal reasons. According to an NSA inspector general report, agency employees reported that they had spied on love interests in twelve instances (a se vedea aici). The number of employees who misused databases in a similar manner but did not self-report their misconduct is undoubtedly much greater.

Elizabeth Goitein, Faiza Pater, Fritz Schwarz
(Lessons from the History of National Security Surveillance în The Cambridge Handbook of Surveillance Law (coord. D. Gray, S. E. Henderson), ed. Cambridge University Press, 2017, la p. 569)

Back To Top