822 citiri

Reclamantul l‑a acuzat pe secretarul general că l‑a hărțuit moral, în special prin faptul că i‑a solicitat să întocmească avize juridice eronate în drept

140 În speță, este cert că, în nota din 7 decembrie 2009, reclamantul a adus acuzații grave în principal împotriva secretarului general, pe care l‑a acuzat că l‑a hărțuit moral și că s‑a pretat la activități ilegale, dintre care unele constituie infracțiuni în raport cu Codul penal belgian.

141 Or, Tribunalul consideră că nota din 7 decembrie 2009 nu conținea niciun element care putea permite să se prezume existența unei hărțuiri morale în sensul articolului 12a din statut sau a unei activități ilegale ori a unei neîndepliniri grave a obligațiilor funcționarilor în sensul articolului 22a alineatul (1) din statut.

142 Astfel, în primul rând, reclamantul l‑a acuzat pe secretarul general că l‑a hărțuit moral, în special prin faptul că i‑a solicitat să întocmească avize juridice eronate în drept. Cu toate acestea, reclamantul nu a prezentat, după cum s‑a arătat mai sus, niciun element care să permită să se stabilească sau cel puțin să se presupună că ar fi fost victima unor comportamente care au adus atingere personalității, demnității sau integrității sale fizice sau psihice.

Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene
(Hotărârea din data de 25 septembrie 2012, F-41/10, disponibilă aici)

Back To Top