483 citiri

Elementele care caracterizează comanda supremă

„Elementele care caracterizează comanda supremă sunt: crearea şi abrogarea legilor; deciziile privind războiul şi pacea, cunoaşterea şi judecarea tuturor diferendelor, fie personal, fie prin judecători numiţi de el; alegerea tuturor magistraţilor, miniştrilor şi consilierilor.”

Thomas Hobbes
(De Cive (Despre cetățean), 1642 capitolul VI, §XVIII apud Concluziile avocatului general în C-270/13, disponibile aici)

Back To Top