318 citiri

Legătura dintre notari și paznicii câmpenești, pădurarii, paznicii de vânătoare și paznicii piscicoli autorizați

52 În ceea ce privește particularitățile regimului probelor aferent actelor notariale, o forță probantă comparabilă cu aceea a acestora din urmă ar fi atribuită de asemenea altor acte care nu intră în sfera exercitării autorității publice precum procesele‑verbale întocmite de paznicii câmpenești, pădurarii, paznicii de vânătoare și paznicii piscicoli autorizați.

53 În ceea ce privește forța executorie a actelor autentice, Comisia consideră că aplicarea formulei executorii precedă punerea în executare propriu‑zisă fără a face parte din aceasta. Așadar, această forță executorie nu ar conferi nicio putere de constrângere notarilor, aceștia nefiind organe de executare silită. Pe de altă parte, orice posibilă contestație nu ar fi soluționată de notar, ci de instanță.

Curtea de Justiție
(Hotărârea din data de 24 mai 2011, C-53/08, disponibilă aici)

Back To Top