350 citiri

Avizul interpretativ al Comisiei, deși este destinat să lămurească, duce la un rezultat opus

(…)
70. Trebuie amintit că liniile directoare conținute în comunicările sau în avizele interpretative ale Comisiei sunt adoptate pentru a contribui la garantarea transparenței, a caracterului previzibil și a securității juridice în privința acțiunii întreprinse de Comisie (Hotărârea Curții din 30 mai 2013, Comisia/Suedia, C‑270/11, punctul 41).
71. Din Hotărârea Mebrom/Comisia, punctul 68 de mai sus (punctul 109), rezultă de asemenea că un aviz interpretativ poate, în anumite împrejurări, să constituie un obstacol pentru posibilitatea ca justițiabilii să exprime cu suficientă certitudine eventuale îndoieli privind domeniul de aplicare și sensul normei interpretate.
(…)
82. În consecință, nota de subsol 6 și punctul 3.1.3 litera (a) al treilea paragraf din avizul interpretativ, coroborate, se opun punctului 2.6 litera (a) din acest aviz.
83 În consecință, avizul interpretativ, deși este destinat să lămurească operatorii economici cu privire la procedura de rambursare a taxelor antidumping și, așadar, să consolideze securitatea juridică a acestora, duce la un rezultat opus (a se vedea în acest sens Hotărârea Curții din 16 decembrie 1975, Suiker Unie și alții/Comisia, 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 și 114/73, Rec., p. 1663, punctele 556 și 557). Astfel, operatorii economici, precum reclamanta, care fac referire la el în desfășurarea operațiunilor lor curente pot avea, la lectura acestuia, îndoieli legitime cu privire la interpretarea care trebuie dată articolului 11 alineatul (8) din regulamentul de bază.

Tribunalul Uniunii
(Hotărârea din data de 12 februarie 2014, T-81/12, disponibilă aici)

Back To Top