363 citiri

Protecția jurisdicțională împotriva urmăririi penale trebuie să fie asigurată la nivel național cu toate garanțiile prevăzute de dreptul intern, inclusiv cele care rezultă din drepturile fundamentale

171. Reclamanții arată că OLAF a „orientat” autoritățile judiciare franceze, întrucât a realizat deja încadrarea penală a unor fapte pe care a considerat că le poate identifica în cazul Eurostat, ceea ce ar fi contrar rolului său de a efectua investigații administrative.
172. Tribunalul amintește că măsurile pe care autoritățile naționale le iau în urma informațiilor transmise de către OLAF angajează în mod exclusiv și integral răspunderea acestora. Astfel, acestor autorități le revine sarcina de a verifica la rândul lor dacă astfel de informații justifică sau necesită începerea urmăririi penale. În consecință, protecția jurisdicțională împotriva urmăririi penale trebuie să fie asigurată la nivel național cu toate garanțiile prevăzute de dreptul intern, inclusiv cele care rezultă din drepturile fundamentale, care, fiind parte integrantă din principiile generale de drept comunitar, trebuie de asemenea să fie respectate de către statele membre atunci când pun în aplicare o reglementare comunitară [Hotărârea Curții din 13 iulie 1989, Wachauf, 5/88, Rec., p. 2609, punctul 19, Hotărârea Curții din , Booker Aquaculture și Hydro Seafood, C-20/00 și C-64/00, Rec., p. I-7411, punctul 88, și Ordonanța președintelui Curții din , Tillack/Comisia, C-521/04 P(R), Rec., p. I-3103, punctul 38].
173. Prin urmare, argumentul reclamanților privind influența exercitată asupra autorităților judiciare naționale este inoperant. (s.n. – M.M.-B.)

Tribunalul Uniunii
(Hotărârea din data de 8 iulie 2008, Franchet și Byk împotriva Comisiei, T-48/05, disponibilă aici)

Back To Top