489 citiri

Judecătorii sunt axa pe care se rotesc roțile justiției

[Judecătorii sunt axa pe care se rotesc roțile justiției.Ei gestionează procedurile preliminare, mediază acorduri de recunoaștere, se pronunță cu privire la moțiuni, efectuează procese de judecată, supraveghează procesele cu jurați, iau recunoașteri de vinovăție, impun sentințe penale și soluționează contestațiile. În acest proces, ei găsesc fapte, fac legea sau aplică legea și exercită discreție. Judecătorii dețin o putere enormă și, prin urmare, societatea are, pe bună dreptate, mari așteptări de la ei. Judecătorii trebuie să fie echitabili, imparțiali, răbdători, înțelepți, eficienți și inteligenți (Wistrich, 2010). Ei trebuie să-și lase deoparte politica și prejudecățile, să ia decizii raționale și să urmeze legea.]

Judges are the axle on which the wheels of justice turn.They manage pretrial proceedings, mediate settlement conferences, rule on motions, conduct bench trials, supervise jury trials, take guilty pleas, impose criminal sentences, and resolve appeals. In the process, they find facts, make or apply law, and exercise discretion. Judges wield enormous power and society therefore rightly expects much of them. Judges must be fair minded, impartial, patient, wise, efficient, and intelligent (Wistrich, 2010). They must set aside their politics and their prejudices, make rational decisions, and follow the law.

Rachlinski, Jeffrey și Wistrich, Andrew
(Judging the Judiciary by the Numbers: Empirical Research on Judges (June 2, 2017). Annu. Rev. Law Soc. Sci. 2017. 13:X–X, doi: 10.1146/annurev-lawsocsci-110615-085032 , Cornell Legal Studies Research Paper No. 17-32, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2979342)

Back To Top