500 citiri

În interiorul unei role de hârtie igienică se află un nucleu din carton. Elementul intern respectiv face parte din ambalajul hârtiei igienice? Această întrebare a pus în dificultate instanțele franceze

1. În unele cazuri, un observator extern atent la întrebările preliminare adresate Curții le rezumă mai bine decât am putea să o facem noi, cei care intervenim asupra lor. Această situație se regăsește și în prezenta cauză. Descrierea problemei pe care o ridică cele două trimiteri (una privind interpretarea, iar cealaltă privind aprecierea validității) formulate de instanțele franceze în cadrul a două litigii care au legătură între ele este redată în următorii termeni, care pot fi cu greu îmbunătățiți, pe un blog(2) dedicat acestei activități:

„În interiorul unei role de hârtie igienică se află un nucleu din carton. Elementul intern respectiv face parte din ambalajul hârtiei igienice? Această întrebare a pus în dificultate instanțele franceze. Răspunsul depinde de noțiunea «ambalaj» prevăzută de Directiva 94/62/CE privind «ambalajele și deșeurile de ambalaje». Dacă s‑ar răspunde în sensul că nucleul din carton constituie un ambalaj, persoanele potențial lezate de hotărârea Curții ar fi nu numai producătorii francezi de hârtie igienică, ci și producătorii de hârtie de bucătărie absorbantă, de folie de aluminiu sau de folie de plastic transparentă din Franța. Dimpotrivă, dacă răspunsul ar fi negativ, Conseil d’État (Consiliul de Stat) ar dori să se stabilească dacă Comisia Europeană a acționat ultra vires atunci când a adoptat o directivă de punere în aplicare care a extins în mod excesiv definiția noțiunii «ambalaj». Sunt în joc multe milioane de euro.”

M. CAMPOS SÁNCHEZ‑BORDONA
(Concluziile prezentate în data de 13 iulie 2016, Cauzele conexate C‑313/15 și C‑530/15, disponibile aici)

Back To Top