571 citiri

Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a proteja Avocatul Poporului împotriva amenințărilor și hărțuirii

[Exprimându-și îngrijorarea gravă cu privire la condițiile de muncă sfidătoare, amenințările, presiunile și atacurile la care sunt expuse uneori instituțiile Avocatului Poporului și personalul acestora în statele membre;
(…)
Principii pentru dezvoltarea instituției Avocatului Poporului
(…)
7. Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a proteja Avocatul Poporului împotriva amenințărilor și hărțuirii. Orice caz de presupuse represalii sau intimidări împotriva Avocatului Poporului și a personalului acestuia, sau împotriva persoanelor care cooperează sau caută să coopereze cu acestea, ar trebui să fie anchetate cu promptitudine și amănunțire, iar autorii să fie deferiți justiției.]

Expressing grave concern about the challenging working conditions, threats, pressures and attacks which Ombudsman institutions and their staff are at times exposed to in member States;
(…)
Principles for the development of the Ombudsman institution
(…)
7. Member States should take all measures necessary to protect Ombudsman institutions against threats and harassment. Any cases of alleged reprisal or intimidation against Ombudsman institutions and their staff, or against individuals who co-operate or seek to co-operate with them, should be promptly and thoroughly investigated and the perpetrators brought to justice.

Comitetul de Miniștri, Consiliul Europei
(Recommendation CM/Rec(2019)6 of the Committee of Ministers to member States on the development of the Ombudsman institution, 16 octombrie 2019, disponibilă aici)

Back To Top