390 citiri

Pamfletul împotriva lui Napoleon al III-lea și falsificarea lui de către serviciul secret al țarului (sursa antisemitismului lui Hitler)

[Acum aproximativ opt ani, de la aceeași editură care tocmai a produs „Der Führer”, a apărut o altă carte groasă și impunătoare despre Hitler intitulată, în mod semnificativ, „Hitler, pionul”. Teza sa, pe atunci acceptată pe scară largă, a fost că Hitler era o nonentitate, o simplă marionetă a marilor afaceri germane.
Evenimentele ulterioare au făcut acest lucru de necrezut, iar cartea lungă, detaliată, dar foarte ușor de citit a domnului Heiden este o încercare de a dezlega cauzele extrem de complexe – cauze care sunt intelectuale și religioase, precum și economice și politice – care au permis unui semi-lunatic să câștige controlul unei mari națiuni și să cauzeze moartea a zeci de milioane de ființe umane.

Domnul Heiden își încheie povestea cu epurarea din iunie a anului 1934 – care, așa cum subliniază el, nu este cu totul un punct de oprire arbitrar deoarece cu acea faptă atroce a început o nouă fază istorică care încă nu s-a încheiat.

Povestea începe cu ceva timp înainte de nașterea lui Hitler. Începe, mai exact, în 1864, cu un pamflet ilegal și acum uitat care îl ataca pe Napoleon al III-lea.

Ceva mai târziu, poliția secretă țaristă trebuie că a pus mâna pe acest pamflet și a elaborat din el celebratul fals „Protocoalele bătrânilor din Sion”. Obiectivul lor era să-l sperie pe țar cu povești despre o conspirație evreiască și astfel să-l determine să ia măsuri violente împotriva revoluționarilor ruși.

Rosenberg, teoreticianul rasial, un rus baltic și, în momentul revoluției, un student la Moscova, a adus cu el o copie a protocoalelor când a fugit în Germania: și din această sursă Hitler a derivat antisemitismul care trebuia să fie atât o amăgire prețuită, cât și un dispozitiv politic viclean.]

About eight years ago, from the same publishing house as has just produce „Der Fuhrer”, there appered another fat and imposing book about Hitler, entitled, significantly, „Hitler, the Pawn”. Its thesis, then a widely accepted one, was that Hitler was a nonentity, a mere puppet of German big business.

Later events have made that incredible, and Mr. Heiden’s long, detailed but very readable book is an attempt to disentangle the extremely complex causes – causes which are intellectual and religious as well as economic and political – that have allowed a semi-luntic to gain control of a great nation and cause the death of soem tens of millions of human beings.

Mr. Heiden ends his story with the June purge of 1934 – which, as he points out, is not altogether an arbitrary stopping – point, because with that atrocious deed there began a new historical phase which has not yet ended.
The story starts some time before Hitler’s birth. It starts, to be precise, in 1864, with an illegal and now forgotten pamphlet attacking Napoleon III.
Somewhat later the Czarist secret police were to get hold of this pamphlet and concoct out of it that celebrated forgery, „The Protocols of the Elders of Zion.” Their object was to frighten the Czar with tales of a Jewish conspiracy and thus provoke him into violent measures against the Russian Revolutionaries.
Rosenberg, the racial theorist, a Baltic Russian, and at the time of the revolution a student in Moscow, brought a copy of the protocols with him when he fled to Germany: and it was from this source that Hitler derived the anti-Semitism that was to be both a cherished delusion and a cunning political device.

George Orwell
(Review of Der Führer by Conrad Heiden, Manchester Evening News, 4 ianuarie 1945, reprodus în Essays (Selected and Introduced by John Carey), Everyman’s Library, 2002, la 805)

Back To Top