400 citiri

De asemenea, se menţionează că, în eventualitatea admiterii cererii şi sesizării CJUE, nu se solicită suspendarea judecării cauzei (în penal)

La interpelarea Curţii de a preciza dacă există alte cereri de formulat, avocatul ales al inculpatului N_____ C_________ depune la dosar şi comunică reprezentantei Ministerului Public un script intitulat „întrebare preliminară”, prin care se solicită sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la faptul dacă este admisibilă acţiunea civilă formulată în cadrul procesului penal, după ce, anterior, pretenţiile circumscrise aceleiaşi acţiuni au fost admise prin hotărâre judecătorească definitivă de către o instanţă civilă, raportat la faptul că, în speţă, patru societăţi de a________ s-au constituit părţii civile, cu toate că deţin titluri executorii emise de către o instanţă civilă. De asemenea, se menţionează că, în eventualitatea admiterii cererii şi sesizării CJUE, nu se solicită suspendarea judecării cauzei.

Avocat anonim ales al inculpatului 
(Decizia penală nr. 392019, ședința publică din 1 martie 2019, Curtea de Apel Cluj, motivată la 29 martie 2019, disponibilă la www.rolii.ro apud www.sintact.ro)

Back To Top