585 citiri

Cazul în care un act este afectat de o neregulă a cărei gravitate este atât de evidentă încât nu poate fi acceptată de ordinea juridică a Uniunii (excepția de la principiul ne ultra petita)

117. Este vorba despre cazul în care un act este afectat de o neregulă a cărei gravitate este atât de evidentă încât nu poate fi acceptată de ordinea juridică a Uniunii, astfel încât acest act trebuie să fie calificat ca fiind inexistent. Într‑o asemenea situație, Curtea a admis că instanța Uniunii poate să constate că acest act nu produce niciun efect juridic chiar și atunci când acest act a fost atacat după expirarea termenului de introducere a acțiunii(63). Deși Curtea nu a avut încă ocazia de a preciza în mod explicit, trebuie să se considere că, într‑un caz atât de excepțional, instanța este abilitată să constate inexistența actului atacat, chiar depășind concluziile părților, ca excepție de la principiul ne ultra petita.

Paolo Mengozzi
(Concluziile prezentate în C-122/16 P, disponibil aici)

Back To Top