389 citiri

Din câte cunoaștem, Curtea de Justiție nu a constatat decât o singurã datã cã un act este inexistent

105. Gravitatea consecințelor care derivă din constatarea inexistenței unui act al instituțiilor Comunității impune ca, pentru motive de securitate juridică, această constatare să fie limitată la ipoteze extraordinare(82). Anumiți autori au susținut că nepublicarea unui regulament se încadrează în această categorie(83).

106. Din câte cunoaștem, Curtea de Justiție nu a constatat decât o singurã datã cã un act este inexistent, în Hotãrârea Société des usines à tubes de la Sarre/Înalta Autoritate(84). În acea cauză, se punea întrebarea dacă o scrisoare transmisă de Înalta Autoritate putea fi considerată aviz în sensul articolului 54 alineatul (4) CECO. Astfel de avize trebuie, printre altele, să fie motivate. Scrisoarea în cauză nu era motivată. Curtea a susținut că motivarea unui aviz era clar prevăzută la articolele 5, 15 și 54 CECO, iar aceasta constituia în plus un element esențial, chiar constitutiv, al unui astfel de act. În lipsa motivării, actul nu putea exista din punct de vedere legal. Cum actul a cărei anulare se urmărea prin acțiune era inexistent din punct de vedere juridic, Curtea a constatat că acțiunea era inadmisibilă, fiind lipsită de obiect.

Eleanor Sharpston
(Concluziile prezentate în C-345/06, 10 aprilie 2008, disponibile aici)

Back To Top