555 citiri

Întrucât, în cererea de stabilire a cheltuielilor de judecată, solicitanta a exprimat onorariile avocaților săi într‑o sumă „fără taxe”, trebuie amintit că …

24 În sfârșit, întrucât, în cererea de stabilire a cheltuielilor de judecată, solicitanta a exprimat onorariile avocaților săi într‑o sumă „fără taxe”, trebuie amintit că această societate, în calitate de întreprindere comercială, este persoană impozabilă în scopuri de taxă pe valoarea adăugată și că, în consecință, are dreptul să recupereze sumele achitate cu acest titlu cu ocazia plății respectivelor onorarii, astfel încât aceste sume nu trebuie luate în considerare în cadrul calculării cheltuielilor de judecată recuperabile (a se vedea în acest sens în special Ordonanța din 16 decembrie 1999, Hüls/Comisia, C‑137/92 P‑DEP, punctul 20, Ordonanța din 10 iulie 2012, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/Yorma’s, C‑191/11 P‑DEP, punctul 24, și Ordonanța Deoleo/Aceites del Sur‑Coosur, citată anterior, punctul 32).

Notă MMB: Să mai spun cum se procedează în România?

Curtea de Justiție
(Ordonanța Curții, camera a opta, C-521/09 P, Stabilierea cheltuielilor de judecată, disponibilă aici)

Back To Top