294 citiri

Trebuie constatat că rectificarea publicată la 7 mai 2004 depășește simpla rectificare a unei erori materiale și, în realitate, a modificat conținutul Regulamentului nr. 729/2004

29 În primul rând, trebuie amintit că, odată cu adoptarea formală a unui act, numai adaptări pur ortografice sau gramaticale mai pot fi aduse textului său (a se vedea Hotărârea din 23 februarie 1988, Regatul Unit/Consiliul, 131/86, Rec., p. 905, punctul 35, precum și Hotărârea din 15 iunie 1994, Comisia/BASF și alții, C‑137/92 P, Rec., p. I‑2555, punctul 68).

30 Pentru a aprecia dacă rectificarea din 7 mai 2004 constituie o simplă corectare a unei erori materiale, fără efect asupra conținutului Regulamentului nr. 729/2004, trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudențe constante, în vederea interpretării unei dispoziții de drept al Uniunii, trebuie să se țină seama nu numai de termenii utilizați, ci și de contextul în care apare aceasta, precum și de obiectivele urmărite de reglementarea din care face parte această dispoziție (a se vedea Hotărârea din 2 iunie 1994, AC‑ATEL Electronics Vertriebs, C‑30/93, Rec., p. I‑2305, punctul 21 și jurisprudența citată).

31 În această privință, trebuie arătat că, în general, dispozitivul unui regulament de clasificare tarifară se referă la mărfurile desemnate într‑o anexă atașată la regulament în scopul clasificării mărfurilor menționate în NC.

32 În speță, trebuie constatat că anexa la Regulamentul nr. 729/2004, în versiunea sa inițială, vizează mărfuri de o cu totul altă natură decât cele vizate de anexa la Regulamentul nr. 729/2004, astfel cum a fost rectificat. În această privință, Comisia explică faptul că, în versiunea inițială a Regulamentului nr. 729/2004, a fost reprodusă în mod eronat ca anexă la acest regulament anexa la un alt regulament privind clasificarea anumitor mărfuri în NC și că rectificarea publicată la 7 mai 2004 urmărea doar să corecteze o asemenea eroare.

33 Cu toate acestea, trebuie constatat că modificările operate de rectificarea din 7 mai 2004 privesc nu numai anexa la Regulamentul nr. 729/2004, ci și considerentele acestui regulament.

34 Astfel, potrivit considerentului (5) al Regulamentului nr. 729/2004, în versiunea sa inițială, măsurile prevăzute de regulamentul menționat sunt conforme avizului Comitetului Codului Vamal. În schimb, potrivit considerentului (5) al Regulamentului nr. 729/2004, astfel cum a fost rectificat, diferite produse vizate de anexă, printre care cadrul pentru deplasare cu rotile, nu au făcut obiectul unui aviz emis de comitetul menționat în limita de timp stabilită.

35 Reiese că, adoptând Regulamentul nr. 729/2004 la 15 aprilie 2004, Comisia nu poate să fi avut în vedere clasificarea tarifară a cadrelor pentru deplasare cu rotile menționate ulterior în anexa la Regulamentul nr. 729/2004, astfel cum a fost rectificat.

36 Având în vedere aceste elemente, trebuie constatat că rectificarea publicată la 7 mai 2004 depășește simpla rectificare a unei erori materiale și, în realitate, a modificat conținutul Regulamentului nr. 729/2004 făcându‑l aplicabil cadrelor pentru deplasare cu rotile.

Curtea de Justiție
(Hotărârea din data de 22 decembrie 2010, C-273/09, EU:C:2010:809, disponibilă aici)

Back To Top