342 citiri

La fel ca pentru actele Comisiei, principiul securității juridice impune ca terții să dispună de un mijloc de a verifica dacă actele Consiliului care sunt publicate sau notificate corespund celor care au fost adoptate

274 În consecință, potrivit Curții, autentificarea impusă de Regulamentul de procedură al Comisiei constituie, în sensul articolului 263 TFUE, o normă fundamentală de procedură a cărei încălcare poate conduce la o acțiune în anulare (Hotărârea din 15 iunie 1994, Comisia/BASF și alții, C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punctul 76).

275 Aceste norme, enunțate în Hotărârea din 15 iunie 1994, Comisia/BASF și alții (C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punctele 75 și 76), cu privire la actele Comisiei, trebuie să fie transpuse la actele Consiliului.

276 La fel ca pentru actele Comisiei, principiul securității juridice impune ca terții să dispună de un mijloc de a verifica dacă actele Consiliului care sunt publicate sau notificate corespund celor care au fost adoptate.

277 Această situație este valabilă chiar dacă, spre deosebire de Comisie, Consiliul nu constituie un colegiu. Astfel, în Hotărârea din 15 iunie 1994, Comisia/BASF și alții (C‑137/92 P, EU:C:1994:247), Curtea s‑a întemeiat printre altele, pentru a justifica obligația de autentificare a actelor, pe necesitatea de a asigura securitatea juridică, permițând să se verifice, în cazul unei contestații, corespondența perfectă a textelor notificate sau publicate cu textul adoptat de instituție. Or, securitatea juridică este un principiu general de drept care se aplică tuturor instituțiilor, în special atunci când, astfel cum este cazul în speță, acestea adoptă acte destinate să producă efecte asupra situației juridice a persoanelor juridice sau private.

278 În speță, nu se contestă că expunerile de motive referitoare la actele atacate care au fost transmise reclamantului nu conțin o semnătură, ci se prezintă, ca atare, ca documente dactilografiate fără antet și care nu cuprind nicio mențiune, nici măcar o dată, care ar permite să fie identificate ca acte care provin de la Consiliu și să determine momentul la care au fost adoptate.

279 În anexa la observațiile sale cu privire la al optulea motiv, Consiliul a transmis Tribunalului actele atacate, datate și purtând semnătura președintelui său și pe cea a secretarului său general.

280 Trebuie însă să se constate că aceste acte nu conțin expunerile de motive care justifică adoptarea lor.

Tribunalul Uniunii Europene
(Hotărârea din 4 septembrie 2019, Hamas/Consiliul Uniunii Europene, disponibilă aici)

Back To Top