421 citiri

În ceea ce privește plângerile reclamantului privind performanța slabă a avocaților săi, inclusiv cu privire la performanța slabă a celor pe care el i-a ales, Curtea reiterează faptul că …

40. În ceea ce privește plângerile reclamantului privind performanța slabă a avocaților săi, inclusiv a celor pe care el i-a ales, Curtea reiterează faptul că un stat nu poate fi tras la răspundere pentru fiecare neajuns din partea unui avocat numit în scopuri de asistență juridică sau ales de acuzat. Rezultă că, în conformitate cu independența profesiei de avocat față de stat, desfășurarea apărării este în esență o problemă între inculpat și avocatul său, indiferent dacă avocatul este numit în cadrul unui sistem de asistență juridică sau finanțat privat (a se vedea Sejdovic v. Italia [MC], nr. 56581/00, § 95, CEDO 2006 – II).

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
(Dadashbeily împotriva AZERBAIJAN, decembrie 2020, disponibilă aici)

Back To Top