541 citiri

Cei drepți cunosc drepturile săracilor

[O cale alternativă a înțelepciunii: Dogma celor drepți și a celor răi

Concluzia noastră despre lipsa ordinii impersonale, inflexibile a lucrurilor (Ma’at) în înțelepciunea israelită poate părea subminată de ceea ce pare a fi o dogmă despre rezultatul a două clase de oameni, cea care pune în contrast cu persoana „dreaptă” (saddiq), pe cea „rea” (rasa). (…)
(…)
(…) De exemplu:

Când cei drepți sunt în putere, poporul se bucură;
dar când cei răi stăpânesc, oamenii gem. (29: 2)
Cei drepți cunosc drepturile săracilor;
cei răi nu au o astfel de înțelegere. (29: 7).

(…)]

An Alternative Route of Wisdom: The Dogma of the Righteous and the Wicked

Our conclusion about the lack of impersonal, inflexible order of things (Ma’at) in Israelite wisdom may appear to be undermined by what seems to be a dogma about the outcome of two classes of people, contrasting the ‘righteous’ (saddiq) person and the ‘wicked’ (rasa). (…)
(…)
(…) For example:

When the righteous are in authority, the people rejoice;
but when the wicked rule, the people groan. (29:2)
The righteous know the rights of the poor;
the wicked have no such understanding. (29:7).

(…)

Paul S. Fiddes
(Seeing the World and Knowing God, ed. Oxford University Press,2013,  la p. 117 și p. 119)

Back To Top