192 citiri

Din interpretarea acestui text de lege rezultă, contrar celor susţinute de avocatul desemnat din oficiu contestatorului condamnat, că …

Potrivit art. 430 Cod procedură penală „ până la soluţionarea contestaţiei în anulare, instanţa sesizată, luând concluziile procurorului poate suspenda executarea hotărârii a cărei anulare se cere”.

Din interpretarea acestui text de lege rezultă, contrar celor susţinute de avocatul desemnat din oficiu contestatorului condamnat, că simpla introducere a căii extraordinare de atac nu conduce de drept la suspendarea executării hotărârii, o astfel de măsură fiind lăsată la aprecierea instanţei învestite cu cauza.

Se constată că în cauză contestatorul condamnat nu a prezentat motive obiective din care să rezulte necesitatea suspendării executării hotărârii, astfel că nefiind întemeiată, Curtea, în temeiul art.430 Cod procedură penală urmează să respingă cererea formulată de condamnatul O______ E______ privind suspendarea executării pedepsei.

Curtea de Apel Ploiești
(Decizia nr. 170/2017, ședința publică din 10 februarie 2017, redactată la 20 februarie 2017, disponibilă la www.sintact.ro apud rolii.ro)

Back To Top