92 citiri

Marea Cameră a reiterat, de asemenea, că absența căilor de atac împotriva deciziilor unei curți constituționale nu ridică în mod normal o problemă în temeiul articolului 13

[Marea Cameră a reiterat, de asemenea, că absența căilor de atac împotriva deciziilor unei curți constituționale nu ridică în mod normal o problemă în temeiul articolului 13 și, prin urmare, nici acest articol nu impune prevederea unei căi de atac care să permită contestarea unui precedent constituțional cu forță de lege (nota de subsol 17: Paksas v Lituania.]

The Grand Chamber has also reiterated that the absence of remedies against decisions of a constitutional court does not normally raise an issue under Article 13, and therefore nor does this Article require the provision of a remedy allowing a constitutional precedent with statutory force to be challenged.

Rainey, E. Wicks, C. Ovey
(Jacobs, White, and Ovey: The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, ediția a 7 a, data apariției: 14 septembrie 2017, la p. 137)

Back To Top